Podmínky užití

Tyto stránky jsou vlastnictvím Bohumily Sieglové, Kolmá 303, Řitka, IČ: 71420835, e-mail: info@smiledent.cz. Prosím, mějte na paměti tuto právní doložku, protože pokud jakýmkoliv způsobem využíváte obsah těchto stránek nebo se řídíte zde získanými informacemi, automaticky ji přijímáte.

Informace na těchto stránkách nejsou součástí smluvního ujednání a obsah může být průběžně měněn bez předchozího upozornění. Bohumila Sieglová provádí na těchto stránkách změny tak, aby obsah byl maximálně aktuální a odpovídal skutečně platné nabídce. Přesto tyto stránky nejsou 100% garancí nabídky produktů či jejich kompletního popisu (slovního či technického).

Vlastník těchto stránek nenese odpovědnost za škodu vzniklou nesprávným pochopením obsahu těchto stránek, nefunkčností těchto stránek nebo špatným způsobem využití informací získaných prostřednictvím těchto stránek.

Vlastník těchto stránek nepřebírá zodpovědnost za jakoukoliv škodu způsobenou navštívením nebo využitím informací ze stránek, které jsou na doméně smiledent.cz zmiňovány, nebo na které vedou hypertextové odkazy. Tyto odkazy na ostatní stránky jsou vloženy pouze pro pohodlí uživatele.

Informace obsažené na těchto stránkách podléhají Autorskému zákonu (zákon č. 121/2000 Sb. o právu autorském a právech souvisejících s právem autorským), mezinárodním právním úmluvám a zákonům o ochraně duševního vlastnictví. Jakákoliv reprodukce, kopírovaní či nahrávání obsahu stránek na libovolná média, byť momentálně neznámá, je zakázána ve všech zemích světa. Obsah nelze využívat pro další účely bez výslovného souhlasu Bohumily Sieglové, vyjma informací o službách a produktech pro osobní (nekomerční) účely. Jakákoliv modifikace a publikace obsahu bez písemného souhlasu Bohumily Sieglové je též zakázána. Nepřizpůsobení se těmto úmluvám může vést k právním postihům nebo pokutám jednotlivců či firem, vyplývajícím z příslušných mezinárodních zákonů či zákonů dané země.

 

Dovolujeme si vás upozornit, že tyto webové stránky a na nich obsažené informace jsou určeny odborným pracovníkům ve zdravotnictví a nejsou určeny široké laické veřejnosti.

Pokračováním v používání těchto stránek potvrzujete, že jste odborníkem ve zdravotnictví ve smyslu § 2a zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, a že jste si vědom(a) rizik, která jsou spojena s tím, že se seznámíte s informacemi takto určenými pro případ, že odborníkem ve zdravotnictví nejste.

Potvrzuji, že splňuji podmínky vstupu na web