Produkty

Vyberte si příslušnou položku produktové skupiny v menu v levé části obrazovky. V každé sekci jsou přehledně řazené jednotlivé položky z naší nabídky. Ke každé položce získáte více informací po kliknutí na tlačítko "Více" a k některým položkám si můžete stáhnout PDF dokument s produktovým listem či podrobnými informacemi k danému produktu.

Dovolujeme si vás upozornit, že tyto webové stránky a na nich obsažené informace jsou určeny odborným pracovníkům ve zdravotnictví a nejsou určeny široké laické veřejnosti.

Pokračováním v používání těchto stránek potvrzujete, že jste odborníkem ve zdravotnictví ve smyslu § 2a zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, a že jste si vědom(a) rizik, která jsou spojena s tím, že se seznámíte s informacemi takto určenými pro případ, že odborníkem ve zdravotnictví nejste.

Potvrzuji, že splňuji podmínky vstupu na web