Chirurgie

Fisiograft / Ghimas

Augmentační výplňový materiál na bázi polymléčných a polyglykolových kyselin (gel, houba, prášek).

Pro objednávky nebo další informace nás kontaktujte.

ZAVŘÍT

Chlosite / Ghimas

Chlorhexidinový gel pro ošetření periodontálních a periimplantárních patologických procesů.

Pro objednávky nebo další informace nás kontaktujte.

ZAVŘÍT

OsteoBiol / Tecnoss

Membrány.

Pro objednávky nebo další informace nás kontaktujte.

ZAVŘÍT

PerioCare / Pulpdent

Vysoce elastický parodontální obvaz.

Pro objednávky nebo další informace nás kontaktujte.

ZAVŘÍT

Dovolujeme si vás upozornit, že tyto webové stránky a na nich obsažené informace jsou určeny odborným pracovníkům ve zdravotnictví a nejsou určeny široké laické veřejnosti.

Pokračováním v používání těchto stránek potvrzujete, že jste odborníkem ve zdravotnictví ve smyslu § 2a zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, a že jste si vědom(a) rizik, která jsou spojena s tím, že se seznámíte s informacemi takto určenými pro případ, že odborníkem ve zdravotnictví nejste.

Potvrzuji, že splňuji podmínky vstupu na web