Leptací a bondovací materiály

TECO / Bonding jedním zatlačením

Bonding jedním zatlačením

 

TECO je inovační technologie celkového leptání (total ech) od DMG. Kromě excelentní pevnosti vazby vyniká TECO (= Total Etch Control) i unikátní formou aplikace v jedné dávce patentované DMG: „SilvR dose“. Materiál je aktivován lehkým zatlačením na stříbrný zásobník a může být okamžitě použit – jednou rukou, rychle a čistě.

 

Skutečnost, že uživatelsky přátelská aplikace není kompromisem bezpečnosti, je dokázána nezávislou americkou studií. Svými excelentními pojicími vlastnostmi s pevností 38MPa* předčí TECO veškerou svou konkurenci.

Uživatelsky velice přátelská technologie celkového leptání poskytuje dodatečnou záruku, která umožňuje jeho působení na vlhkých místech po naleptání a tím zabraňuje přesušení dentinu.

S TECO v „SilvR dose“ máte vše pod kontrolou.

Podívejte se sami, jak může být lepení progresivní.       

 

Přednosti

·      Dokonalé pojicí vlastnosti (38MPa)

·      Inovační aplikace jedinou dávkou „SilvR dose“

·      Velmi snadná a hygienická aplikace

·      Aplikace o jediné součásti

·      Zvláště uživatelsky příznivá technologie celkového leptání - umožňuje působení na vlhkém dentinu

·      Vhodný pro všechna komerčně dostupná kompozita tuhnoucí světlem

·      Vykazuje antibakteriální činnost**

·      Optimální viskozita leptacího gelu

·      Systém obsahuje leptací gel

·      Rovněž dostupný v lahvičce

 

*Burgess, J.O.“Srovnání tahové adhezivní pevnosti různých adhezivních systémů V. generace, univerzita Alabama, Birmingham UAB, USA, 2007, archivované údaje (DMG)

** Prof. Dr. S. Kneist et. al. Antibakteriální činnost dentálních adheziv, 54. Orca kongres, Poster 57, červenec 4.-7., 2007, Helsingör, Dánsko

 

 

TECO®

 

Aplikace TECO® v jediné dávce „SilvR dose“

 

Světlem tuhnoucí adhezivní systém v patentované dávce „SilvR dose“  pro všechny komerčně dostupné světlem tuhnoucí materiály.

 

 

Indikace

Adhezivní cementace světlem tuhnoucích výplňových materiálů na sklovinu a dentin.

 

Přednosti

·      Jedinečná aplikace v jednorázové dávce „SilvR dose“

·      Snadná aplikace „stlačení tlačítka“ jednou rukou

·      Hygienická aplikace

·      Bezpečná aplikace s konstantní kvalitou

·      Vyhovující distribuce v rámci zubní praxe

·      Vynikající adhezivní vlastnosti (38MPa)

·      Vhodný pro všechny komerčně dostupné, světlem tuhnoucí výplňové materiály

·      Jediná aplikační složka po naleptání omezuje riziko nesprávného použití

·      Přátelsky uživatelská technologie celkového leptání:

Ideální penetrace kolagenové sítě

·      Optimálně konfigurovaný leptací gel pro precizní aplikaci

 

Specialita:

TECO je optimalizovaný pro použití s výrobky DMG EcuSphere a Vitique ve světlem tuhnoucím režimu.

 

Balení

60       SilvR dose s 0,12 ml adhezivní směsi

1         stříkačka s 2ml leptacího gelu – střední viskozity                     obj. č. 213320

 

Obr. Verze TECO® lahvička

 

Světlem tuhnoucí adhezivní systém v lahvičce pro všechny komerčně dostupné světlem tuhnoucí materiály.

 

Indikace

Adhesivní cementace světlem tuhnoucích výplňových materiálů na sklovinu a dentin.

 

Přednosti

·      Vynikající adhezivní vlastnosti (38MPa)

·      Vhodný pro všechny komerčně dostupné, světlem tuhnoucí výplňové materiály

·      Jediná aplikační složka po naleptání omezuje riziko nesprávného použití

·      Přátelsky uživatelská technologie celkového leptání:

Ideální penetrace kolagenové sítě

·      Optimálně konfigurovaný leptací gel pro precizní aplikaci

 

Zvláštnosti:

Gel kyseliny fosforečné s optimální viskozitou je obsažen jak ve verzi s lahvičkou, tak v pohodlné aplikaci jednorázovou dávkou – „SilvR dose“. Leptací gel je také dostupný odděleně: leptací gel se střední viskozitou.

 

Balení

1         lahvička s 5ml adhezivní směsi

1         stříkačka s 2ml leptacího gelu – střední viskozity                     obj. č. 213321

 

 

Pro objednávky nebo další informace nás kontaktujte.

ZAVŘÍT

Contax / DMG Hamburg

Samoleptací a samokondicionovatelný bond na zubní sklovinu a dentin.

Pro objednávky nebo další informace nás kontaktujte.

ZAVŘÍT

Ecusit Composite Repair / DMG Hamburg

Bond k optimální opravě chybějících nebo poškozených kompozitních výplní a rovněž k opravě a doplnění provizorních korunek a můstků.

Pro objednávky nebo další informace nás kontaktujte.

ZAVŘÍT

Etching Gel / DMG Hamburg

37% gel kyseliny fosforečné.

Pro objednávky nebo další informace nás kontaktujte.

ZAVŘÍT

LuxaBond TotalEtch / DMG Hamburg

Duálně vytvrzující adhezivní systém na zubní sklovinu  a dentin.

 

 

LuxaBond

Duálně tuhnoucí adhesivní systém

 

Flexibilní použití

Jako perfektní partner pro LuxaPost a LuxaCore Z-Dual, LuxaBond-Total Etch doplňuje produktovou řadu DMG pro post endodontická ošetření. Tento adhesivní systém je rovněž velmi vhodný pro cementaci inlayí. Dobře vyrovnané samotuhnoucí vlastnosti systému Luxabond –Total Etch zabraňují předčasné polymeraci „shluků“ pojiva v kavitě – slučovací efekt - a umožňují vytvrzení v místech, kam nemůže proniknout světlo. Kromě toho lze Luxabond-Total Etch kombinovat s LuxaCore Z-Dual pro dostavby a nástavby nebo s Vitique nebo PermaCem pro adhesivní cementace korunek a můstků. Pro tyto aplikace je možná polymerace světlem.

 

Spolehlivý spoj

Systém Luxabond-Total Etch se skládá ze složek: Pre-Bond, Bond A a Bond B. Pre-Bond napomáhající nejlepším vlastnostem systému je aplikován po naleptání skloviny a dentinu. Zajišťuje řízené tvrdnutí pojicí směsi (složek A+B) na pevné tkáni a tím vytváří pevný kotevní povrch ještě před aplikací restorativního materiálu.

Navíc Pre-Bond počítá s delším pracovním časem pojicí směsi, jejíž polymerace je urychlena pouze, je-li v kontaktu s Pre-Bondem.

 

Přednosti

·       Samotuhnoucí:

tvrdne i bez světla, žádná předčasná polymerace „shluků“ pojiva

·       Kompatibilní se samotuhnoucími a duálně tuhnoucími materiály:

Vhodný pro všechny aplikace s LuxaCore

·       Pre-Bond usnadňuje rychlejší tuhnutí pojicí směsi v dentinu:

Skvělé pojicí vlastnosti, delší pracovní čas pojicí směsi

·       Speciálně tvořené kartáčky Endobrush: snadnější aplikace do kořenového kanálku

 

 LuxaBond - Total Etch 

Duálně tuhnoucí  adhesivní systém zvláště vytvořený pro všechny nepřímé techniky

 

Indikace

Duálně tuhnoucí pojivo v kombinaci s totální leptací technikou na sklovinu a dentin pro všechny nepřímé techniky, např. složité adhesivní cementace kořenových čepů, nástaveb a dostaveb, faset, inlayí, onlayí, korunek a můstků.

 

Přednosti

·       Tuhne i bez světla

·       Absence předčasné polymerace „shluků“ pojicího materiálu

·       Kompatibilní se samotuhnoucími a duálně tuhnoucími materiály

·       Perfektně vhodný s LuxaPost a LuxaCore

·       Pre-Bond usnadňuje rychlejší tuhnutí pojicí směsi v dentinu pro skvělou retenci

·       Snadná aplikace do kořenového kanálku se speciálními kartáčky Endobrush

·       Neobsahuje aceton

 

Balení

1           lahvička po 5ml Pre-Bond

1           lahvička po 5ml Bond A

1           lahvička po 5ml Bond B

1           stříkačka po 2ml leptacího gelu- střední viskozity

25         kartáčků Endobrush červený

25         kartáčků Endobrush  černý

3           kanyly Luer-Lock

1           míchací podložka (obj. č.  212384)

              

 

Pojiva – přehled

 

 

Pro adhesivní cementace světlem tuhnoucích náhrad např. EcuSphere, Ionosit-Baseliner

Pro adhesivní cementace samotuhnoucích a duálně tuhnoucích náhrad např. LuxaCore, Vitique, PermaCem

Indikace

·       výplň

·       cementace

·       výplň

·       cementace

·       dostavby a nástavby

·       cementace v kořenovém kanálku

(pouze Luxabond-Total Etch)

Totální leptání

TECO

Polymerace světlem

Ecusit-Primer Mono

Polymerace světlem

LuxaBond-Total Etch

Duálně tuhnoucí

Samoleptání

Contax

Světlem tuhnoucí

Contax (+aktivátor)

Světlem tuhnoucí

 

Pro objednávky nebo další informace nás kontaktujte.

ZAVŘÍT

Silane / DMG Hamburg

Jednosložkový roztok pro zvýšení vazebných sil.

Pro objednávky nebo další informace nás kontaktujte.

ZAVŘÍT

Dovolujeme si vás upozornit, že tyto webové stránky a na nich obsažené informace jsou určeny odborným pracovníkům ve zdravotnictví a nejsou určeny široké laické veřejnosti.

Pokračováním v používání těchto stránek potvrzujete, že jste odborníkem ve zdravotnictví ve smyslu § 2a zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, a že jste si vědom(a) rizik, která jsou spojena s tím, že se seznámíte s informacemi takto určenými pro případ, že odborníkem ve zdravotnictví nejste.

Potvrzuji, že splňuji podmínky vstupu na web