Podmínky zpracování osobních údajů

ZÁKLADNÍ INFORMACE

Jsme společnost Bohumila Sieglová (SmileDent) se sídlem Kolmá 303, 252 03 Řitka, identifikační číslo: 71420835, zapsaná v živnostenském rejstříku (dále jen „Společnost“). Jako správce zpracováváme některé Vaše osobní údaje. 

ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ
Zpracováváme výhradně takové Vaše osobní údaje, které nám sami poskytujete v rámci telefonické či elektronické formy komunikace nebo v rámci objednávek na našem elektronickém obchodu www.smiledent.cz a jeho sekcích za účelem uzavření smluvního vztahu a právním základem je tedy plnění smlouvy, tj. dodávání stomatologického zboží, poskytování služeb, realizace školení a správa Vašeho zákaznického účtu. Především se jedná o titul(y), jméno, příjmení, IČO, DIČ, adresu fakturační a případně i adresu dodací (liší-li se), e-mailovou adresu, telefonní číslo, zařazení v rámci odbornosti (zubní lékař, zubní technik, dentální hygienistka...) a dále pak informace o Vámi objednávaných produktech nebo službách. Vaše osobní údaje zpracováváme po celou dobu našeho smluvního vztahu, případně po dobu platnosti aktivní nabídky našich služeb vůči Vám v souladu se Zásadami zpracování osobních dat.

ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ NA ZÁKLADĚ SOUHLASU
Pokud Společnosti udělíte souhlas se zpracováním Vašich osobních údajů pro účely zasílání obchodních sdělení nebo pro účely oslovování s nabídkami produktů a služeb, a to prostřednictvím e-mailu nebo telefonního kontaktu, berete na vědomí, že poskytnutí tohoto souhlasu je dobrovolné a lze jej kdykoliv písemně odvolat. Souhlas je poskytován do jeho odvolání.

AUTOMATICKY ZPRACOVÁVANÉ ÚDAJE, COOKIES
Automaticky můžeme zpracovávat cookies (viz níže) a další běžné informace, jako např. IP adresa, informace o Vámi použitém internetovém prohlížeči pro komunikaci s naší webovou stránkou, informaci o Vámi používaném operačním systému a nastavení jazyka, informaci o datu a času přístupu na naši webovou stránku, informaci o navštívených sekcích a zobrazených článcích či produktech na naší webové stránce. Cookies jsou malé textové soubory, které vznikají návštěvou každé webové stránky a které ukládají informace o využívání navštívené webové stránky. Díky tomu je možné jednotlivé návštěvníky odlišit (ne však identifikovat) a přizpůsobit tak jejich preferencím zobrazený obsah a strukturu webu. Díky tomu je procházení webu pro každého konkrétního uživatele jednodušší. 

DŮVODY SHROMAŽĎOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ
Vaše osobní údaje shromažďujeme z těchto důvodů:
a) nákup a objednávky, abychom byli schopni včas a kompletně zpracovat a vybavit Vaši objednávku, včetně doručení na Vámi zvolenou adresu, potřebujeme znát Vaše kompletní kontaktní údaje pro tento účel. Pokud bychom měli jakýkoli problém v dodání zboží, díky těmto Vámi poskytnutým údajům ihned víme, na koho a kam se obrátit. 
b) Péče o Vás z naší strany-kdykoli se na nás obrátíte s jakýmkoli dotazem, připomínkou či problémem, musíme zpracovávat nebo využívat Vaše osobní údaje, které mohou být případně předány třetí osobě (v míře nezbytné) - např. dopravci. Díky zpracovávání osobních údajů můžeme smysluplněji cílit naši nabídku směrem k Vám tak, abychom Vás oslovovali výhradně relevantními sděleními v ohledu na např. Vaše profesní zaměření. 
c) Společnost může zpracovávat osobní údaje pro plnění právních povinností, zejména povinností ve smyslu účetní a daňové legislativy. Dále pro určení, výkon a obhajobu právních nároků. Po ukončení plnění smlouvy může Společnost uchovávat některé z Vašich osobních údajů, jejichž zpracování je nezbytné pro ochranu práv Společnosti a případnou obhajobu právních nároků, včetně vymáhání neuhrazených plateb.

PŘEDÁVÁNÍ ÚDAJŮ TŘETÍM STRANÁM
V níže uvedených případech předáváme některé Vaše osobní údaje (v nezbytném rozsahu) třetím stranám:

a) doručení objednaného zboží a katalogů-dopravcům a distributorům poskytneme údaje o jménu, příjmení, titulu(ech), doručovací adrese, popřípadě telefonním číslu a e-mailové adresy (vyžaduje-li to způsob doručení a komunikace dopravců a distributorů se zákazníky) Všichni zástupci třetích stran, kteří od nás přebírají Vaše osobní údaje (v nezbytném rozsahu), jsou povinni tyto informace používat výhradně ke specifikovanému účelu a plně v souladu s právními předpisy upravujícími ochranu osobních údajů.
b) Společnost je v zákonem stanovených případech povinna některé osobní údaje předat na základě platných právních předpisů například orgánům činným v trestním řízení či dalším orgánům veřejné moci. 

ZABEZPEČENÍ VAŠICH OSOBNÍCH ÚDAJŮ
Abychom zabránili možnosti zneužití a neoprávněnému přístupu k Vašim osobním údajům, zavedli jsme v souladu s platnou legislativou veškerá dostupná technická i organizační opatření, jejichž stav a možnosti aktualizace neustále sledujeme ve spolupráci s odborníky na tuto problematiku. 

VAŠE PRÁVA A MOŽNOSTI

V souvislosti se zpracováváním Vašich osobních údajů ze strany společnosti SmileDent Bohumila Sieglová máte právo kdykoli odvolat Váš souhlas se zpracováním Vašich osobních údajů, právo upravit, opravit nebo doplnit Vaše osobní údaje. Máte právo požadovat omezení zpracování těchto osobních údajů, vznést námitku nebo stížnost proti zpracovávání Vašich osobních údajů nebo jejich částí. Máte právo na přístup k Vašim osobním údajům a právo být informován o porušení zabezpečení Vašich osobních údajů a za splnění určitých podmínek také právo na provedení výmazu některých Vašich osobních údajů z našich databází a systémů (netýká se údajů na smlouvách, fakturách a dalších dokumentech, které jsme povinni dle platných právních předpisů uchovávat). Svá práva můžete uplatnit ve formě písemné (poštovní korespondence) nebo e-mailové komunikace. Námitky a stížnosti, stejně jako dotazy k ochraně Vašich osobních údajů můžete s námi také konzultovat e-mailem: info@smiledent.cz nebo na telefonní lince +420 731 469 612 v pracovních dnech v době od 8.00 do 15.00 hodin. 

Tyto podmínky ochrany osobních údajů jsou platné od 12. 6. 2018.