Obchodní podmínky

 

OBCHODNÍ PODMÍNKY

 

společnosti

Bohumila Sieglová (Smiledent)

se sídlem Řitka, Kolmá 303, PSČ: 252 03

identifikační číslo: 71420835

zapsané v živnostenském rejstříku

pro prodej zboží prostřednictvím on-line obchodu umístěného na internetové adrese: www.smledent.cz

 

 

Základní ustanovení 

 

 

 

 

 Uzavření kupní smlouvy

·         Vyplněním elektronického objednávkového formuláře Kupujícím a odesláním objednávky Prodávajícímu dochází k návrhu na uzavření kupní smlouvy ze strany Kupujícího. V této souvislosti je kupující povinen vyplnit všechny náležitosti elektronické objednávky, které jsou označené jako povinné údaje. Náležitosti kupní smlouvy pak vychází z údajů uvedených Kupujícím v elektronické objednávce, zejména co se týče identifikace Kupujícího, druhu zboží, množství, způsobu platby a místa doručení zboží.

·         Po odeslání objednávky Prodávajícímu tento informuje Kupujícího prostřednictvím emailové pošty o registraci odeslané objednávky v elektronickém systému Prodávajícího. Účelem této zprávy je pouze informovat Kupujícího o tom, že jeho objednávka byla v pořádku provedena a doručena Prodávajícímu. Tato zpráva se nepovažuje za přijetí návrhu na uzavření kupní smlouvy a kupní smlouva tímto okamžikem nevzniká.

·         Kupní smlouva je uzavřena okamžikem akceptace návrhu kupní smlouvy Prodávajícím, a to prostřednictvím potvrzení objednávky ze strany Prodávajícího doručeným Kupujícímu prostřednictvím e-mailové pošty. Nezašle-li Prodávající Kupujícímu potvrzení objednávky do 3 pracovních dnů od doručení objednávky, platí, že návrh na uzavření kupní smlouvy zaniká. Přijetí nabídky s jakoukoli odchylkou není považováno za akceptaci nabídky, ale za novou nabídku smlouvy učiněnou Prodávajícím Kupujícímu. Pro uzavření kupní smlouvy je v takovém případě potřeba, aby Kupující takovou nabídku bezvýhradně akceptoval.

·         Od okamžiku uzavření kupní smlouvy vznikají mezi Kupujícím a Prodávajícím vzájemná práva a povinnosti vyplývající z uzavřené kupní smlouvy a těchto OP, tedy především povinnost prodávajícího odevzdat kupujícímu objednané zboží a umožnit mu nabýt vlastnické právo k tomuto zboží a povinnost Kupujícího zaplatit kupní cenu a zboží převzít.

·         Kupující odeslání objednávky dává souhlas s použitím elektronických prostředků při uzavírání kupní smlouvy a následné realizaci práv a povinností z ní vyplývajících.  

 

Kupní cena a platební podmínky

·         Informace o zboží a ceně uváděné Prodávajícím v internetovém obchodu www.smiledent.cz  jsou závazné s výjimkou zjevné chyby. Ceny zboží jsou prezentovány včetně všech daní a poplatků. Ceny zboží jsou platné k okamžiku odeslání objednávky Prodávajícímu.

·         Způsob zaplacení kupní ceny si volí Kupující ve své elektronické objednávce z možností, které mu budou nabídnuty v závislosti na zvolené dopravě zboží.

·         Způsoby zaplacení kupní ceny jsou následující:

1.   platba v hotovosti se splatností při osobním převzetí zboží,

2.   platba na dobírku se splatností při doručení zboží Kupujícímu,

3.   platba na fakturu se splatností 14 dnů ode dne doručení zboží, přičemž                                  kupní cena je považována za uhrazenou dnem připsání částky na účet   Prodávajícího nebo vyplacením částky Prodávajícímu v hotovosti.

 

·         Poskytuje-li prodávající případné slevy z kupní ceny zboží, pak jednotlivé slevy nelze v rámci jedné objednávky vzájemně kombinovat.

·         Prodávající je plátcem daně z přidané hodnoty a je povinen Kupujícímu vystavit ke každé uzavřené kupní smlouvě daňový doklad.

 

Doručování zboží

·         Zboží bude Kupujícímu doručováno v závislosti na provozních možnostech Prodávajícího v co nejkratším termínu, obvykle ve lhůtě do třech pracovních dnů od rozhodné skutečnosti, pokud u jednotlivého zboží není uvedena jiná lhůta k doručení nebo pokud nejde o zboží, které není skladem. Rozhodnou skutečností se rozumí uzavření kupní smlouvy, pokud si Kupující zvolil platbu na dobírku, v hotovosti při osobním převzetí zboží a platbu na fakturu, anebo den zaplacení kupní ceny, pokud si Kupující zvolil platbu bankovním převodem či platební kartou.

·         Zboží bude doručováno na adresu uvedenou Kupujícím v objednávce. Prodávající doručuje zboží mimo území České republiky pouze na základě předchozí dohody.

·         Jakékoliv doklady ke zboží, zejména daňový doklad, záruční list, potvrzení či certifikáty, jsou doručovány současně se zbožím. Zásilka se zbožím vždy obsahuje minimálně daňový doklad, návod k použití a záruční list, pokud záruční list výrobce ke zboží přikládá. Pokud nebude ke zboží přiložen návod k použití, je Kupující tuto vadu povinen reklamovat u Prodávajícího nejpozději do 2 pracovních dnů od doručení zboží. Jinak se smluvní strany dohodly, že platí, že návod k použití byl Kupujícímu doručen.

·         Výše nákladů na doručení zboží Kupujícímu závisí na způsobu doručení zboží zvoleném Kupujícím v objednávce a je vždy uvedena v objednávce.

·         Prodávající doručuje zboží těmito způsoby:

    1. prostřednictvím České pošty, s.p.          
    2. prostřednictvím přepravní služby PPL
    3. osobní vyzvednutí zboží Kupujícím na sídle společnosti Smiledent (Bohumila Sieglová),  Řitka, Kolmá 303, PSČ 252 03.

 

·         V případě, kdy si Kupující zvolí jako způsob doručení zboží osobní vyzvednutí v sídle firmy, je oprávněn a zároveň povinen si zboží vyzvednout poté, co mu bude doručeno vyrozumění o tom, že zboží je připraveno k vyzvednutí. Nevyzvedne-li si zboží do 14 dnů ode dne, který byl Prodávajícím v zaslaném vyrozumění označen za první den možného vyzvednutí zboží, kupní smlouva se od počátku ruší. V případě osobního převzetí zboží je Prodávající oprávněn ověřit si totožnost Kupujícího nebo osoby, která zboží za Kupujícího vyzvedává, případně i oprávnění této osoby zboží za Kupujícího vyzvednout.

·         Kupující se povinen bezprostředně při převzetí zboží od dopravce důkladně zkontrolovat přepravní obal zboží. Pokud bude přepravní obal poškozen nebo se objeví jiné skutečnosti nasvědčující tomu, že by mohlo být poškozeno samotné zboží, je povinen sepsat se zástupcem dopravní společnosti zápis o poškození zásilky a tuto skutečnost oznámit také Prodávajícímu. Zároveň v této souvislosti doporučujeme také zboží nepřebírat. Pokud Kupující nevytkne u Prodávajícího vady zboží evidentně způsobené dopravou do 2 pracovních dnů, nemůže u Prodávajícího uplatnit práva, která by mu z takového vadného plnění vznikla.

 

Záruka za jakost, práva z vadného plnění

 

Vyřízení reklamace

·         Kupující je povinen uplatnit reklamaci u prodávajícího bez zbytečného odkladu od jejího zjištění. Reklamaci je Kupující oprávněn učinit písemně na adresu sídla nebo provozovny Prodávajícího, na e-mailové adrese info@smiledent.cz nebo osobně na provozovně prodávajícího. V reklamaci je Kupující povinen sdělit své kontaktní údaje, objednací číslo a název zboží, šarži a datum expirace, popis závady, nejlépe připojit fotografii vady, a požadavek na způsob vyřízení reklamace. Změna volby způsobu vyřízení reklamace bez souhlasu Prodávajícího je možná jen tehdy, žádal-li Kupující opravu vady, která se ukáže být neodstranitelná.

·         Kupující je při uplatnění reklamace povinen prokázat nákup zboží u Prodávajícího. Lhůta pro vyřízení reklamace běží ode dne předání/doručení zboží, které je předmětem reklamace Prodávajícímu.

·         Je-li ke zboží poskytována záruka, záruční doba se prodlužuje o dobu uplatnění reklamace od doby uplatnění reklamace do jejího vyřízení nebo do doby, kdy byl Kupující povinen si věc vyzvednout. Dojde-li k výměně zboží nebo jeho části, uplatní se odpovědnost Prodávajícího, jako by šlo o koupi nového zboží nebo jeho části.

Výhrada vlastnického práva

Odpovědnost za škodu

Odpovědnost za vady zboží

 

 

Ochrana osobních údajů

Dovolujeme si vás upozornit, že tyto webové stránky a na nich obsažené informace jsou určeny odborným pracovníkům ve zdravotnictví a nejsou určeny široké laické veřejnosti.

Pokračováním v používání těchto stránek potvrzujete, že jste odborníkem ve zdravotnictví ve smyslu § 2a zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, a že jste si vědom(a) rizik, která jsou spojena s tím, že se seznámíte s informacemi takto určenými pro případ, že odborníkem ve zdravotnictví nejste.

Potvrzuji, že splňuji podmínky vstupu na web

Abychom Vám mohli poskytnout co nejlepší zážitek při prohlížení, používají tyto webové stránky k poskytování svých služeb soubory cookies. Pokud chcete uložení souborů cookies povolit, klikněte na tlačítko Souhlasím nebo pod tlačítkem Nastavení vyberte, s uložením kterých cookies souhlasíte.

Nastavení Souhlasím
Souhlas můžete odmítnout zde.
×
Nastavení cookies

Zde máte možnost přizpůsobit soubory cookies dle kategorií, jak vyhovují nejlépe Vašim preferencím.

Technické cookies

Technické cookies jsou nezbytné pro správné fungování webové stránky a všech funkcí, které nabízí a nemohou být vypnuty bez zablokování funkcí stránky. Jsou odpovědné mj. za uchovávání produktů v košíku, přihlášení k zákaznickému účtu, fungování filtrů, nákupní proces nebo ukládání nastavení soukromí. Z tohoto důvodu technické cookies nemohou být individuálně deaktivovány nebo aktivovány a jsou aktivní vždy

Analytické cookies

Analytické cookies nám umožňují měření výkonu našeho webu a našich reklamních kampaní. Jejich pomocí určujeme počet návštěv a zdroje návštěv našich internetových stránek. Data získaná pomocí těchto cookies zpracováváme anonymně a souhrnně, bez použití identifikátorů, které ukazují na konkrétní uživatelé našeho webu. Díky těmto cookies můžeme optimalizovat výkon a funkčnost našich stránek.

Preferenční cookies

Preferenční cookies umožňují, aby si webová stránka zapamatovala informace, které mění, jak se webová stránka chová nebo jak vypadá. Je to například Vámi preferovaný jazyk, měna, oblíbené nebo naposledy prohlížené produkty apod. Díky těmto cookies Vám můžeme doporučit na webu produkty a nabídky, které budou pro Vás co nejzajímavější.

Marketingové cookies

Marketingové cookies používáme my nebo naši partneři, abychom Vám dokázali zobrazit co nejrelevantnější obsah nebo reklamy jak na našich stránkách, tak na stránkách třetích subjektů. To je možné díky vytváření tzv. pseudonymizovaného profilu dle Vašich zájmů. Ale nebojte, tímto profilováním zpravidla není možná bezprostřední identifikace Vaší osoby, protože jsou používány pouze pseudonymizované údaje. Pokud nevyjádříte souhlas s těmito cookies, neuvidíte v reklamních sděleních obsah ušitý na míru Vašim zájmům.